Kes lehvib lippu? Mitte alati see, kellele võiks mõelda

autor Carroll Doherty, Pewi uurimiskeskuse People & Press toimetuse asedirektor


Lipud

Ameerika on isamaaline riik. Pewi viimase 20 aasta poliitiliste väärtuste uuringud on leidnud ülekaalukat nõusolekut väitega 'Olen väga patriootlik'. Selle aasta uuringus nõustus 90%, mis on kooskõlas 1987. aastast pärinevate meetmetega.

Paljude ameeriklaste jaoks tähendab patriotismi demonstreerimine lipu näitamist. Vastavalt Pewi uurimiskeskuse People and Press (12. detsember 2006–9. Jaanuar 2006) korraldatud poliitiliste väärtuste uuringule väidab 62%, et neil on lipp kodus, kontoris või autol. 2007). See arv on aga langenud alates 2002. aasta augustist; sel ajal, vähem kui aasta pärast 11. septembri rünnakuid, ütles 75%, et nad panid lipu välja.


Joonis

Lipu lehvimine on elanikkonna mõnede rühmade seas jätkuvalt palju tavalisem tava kui teiste seas. Vanemad ameeriklased - eriti 65-aastased ja vanemad - ütlevad palju tõenäolisemalt, et neil on lipp kui alla 30-aastastel. Rassilised ja poliitilised erinevused lipu lehvitamisel on samuti olulised: 67% valgetest väidavad, et nad kannavad lippu, võrreldes vaid 41% aafrika ameeriklastest. Lisaks ütleb 73% vabariiklastest, et nad panevad lipu välja kodus, tööl või oma autol; seda võib võrrelda 63% sõltumatute ja 55% demokraatidega.

Nimelt lehvivad lippu oluliselt rohkem kirde- ja keskläänlasi kui lõuna või lääne elanikud. Ligikaudu seitse kümnest Kirde elanikust (69%) ütleb, et nad sõidavad lipu all, samas kui Kesk-läänes on neid 67%, lõunas 58% ja läänes 57%.

Lisaks on lipu väljapanek mõnevõrra haruldasem praktika vähem haritud ja väiksema aastase sissetulekuga inimeste seas kui paremini haritud (ja paremate võimalustega) inimeste seas. Näiteks 60% või rohkem ülikooli lõpetanutest, neist, kes õppisid kõrgkoolis, kuid ei saanud kraadi, ja keskkoolilõpetajad ütlevad, et nad sõidavad lipu, võrreldes mõnevõrra väiksema enamusega neist, kes keskkooli ei lõpetanud (54% ).Intensiivne patriotism libiseb

Joonis

Kui isamaaline meeleolu on püsinud väga pikka aega väga kõrgel tasemel, on patriotismi tugevad väljendused sageduses mõnevõrra kõikunud. Väitega „Olen ​​patriootlik” täielikult nõus olev protsent langes 2003. aasta augusti 56% -lt - mis oli kõigi aegade kõrgeima taseme lähedal - 49% -le tänavu. 1991. aasta novembris ütles 58%, et nõustub väitega täielikult.


Patriotismi tugevas väljendamises on juba ammu olnud erakondlikke erinevusi, kusjuures rohkem vabariiklasi on selle väitega täielikult nõus kui kas demokraadid või sõltumatud. Vabariiklaste ja demokraatide vahe tõusis 2003. aastal kõigi aegade kõrgeimale tasemele (23 punkti). Sellest ajast alates on vabariiklaste avaldusega täieliku nõusoleku osakaal langenud 71 protsendilt 61 protsendile. Demokraatlikud vaated on püsinud stabiilsemana, mistõttu parteiline lõhe on kahanenud 16 punktini.