• Põhiline
  • Uudised
  • 6-3-07 demokraatlik arutelu: kandidaatide vaadete võrdlemine avaliku arvamusega

6-3-07 demokraatlik arutelu: kandidaatide vaadete võrdlemine avaliku arvamusega

autorid Richard C. Auxier ja Alec Tyson


Kaheksa kandidaati 2008. aasta demokraatide presidendikandidaadiks jagunesid eile õhtul kaheks tunniks New Hampshire'is toimunud arutelul, mida CNN vahendas riiklikult. Siin on kokkuvõte sellest, kuidas nende vaated võtmeküsimustes on kokku pandud võrreldes üldsuse ning end identifitseerinud demokraatide, vabariiklaste ja sõltumatute suhtumisega, mida mõõdeti hiljutiste Pew Research Centeri uuringute põhjal.

Terrorism

Joonis

JFK lennujaamas rikutud terroriplaan suunas demokraatliku arutelu esimese küsimuse terrorismiküsimusele. Senat Barack Obama, küsides, kas Bushi administratsiooni jõupingutused USA-s terrorirünnakute nurjamiseks on olnud edukad, teatas, et maailm on täna ohtlikum osaliselt Iraagi sõja tõttu. Suurem osa demokraatidest (60%) nõustub, et Iraagi sõda on terrorismivastast sõda kahjustanud, samas kui vaid 22% demokraatidest on sellest abi andnud. Laiem avalikkus on selles küsimuses lahknenud; 38% väidab, et Iraagi sõda on aidanud terrorismivastast sõda; 44% väidab, et see on terrorismisõda kahjustanud.


Senar Hillary Clinton asus teistsugusele seisukohale, öeldes, et usub, et ameeriklased on praegu turvalisemad kui enne 9 / 1l. 2006. aasta detsembri uuringus väitis 31% elanikkonnast, et terroristide võime alustada uut suurt rünnakut USA vastu on alates 11. septembri rünnakutest langenud, samas kui 23% ütles, et see on tõusnud ja 41% paljususe sõnul on see sama . Kui Clinton leiab oma seisukohtadele laiema avalikkuse toetust, on demokraadid selliste väidete suhtes skeptilisemad; 33% demokraatidest väidab, et terroristide võime korraldada uus rünnak on suurem kui see oli, samas kui vaid 21% ütles, et see on väiksem ja 39% väidab, et see on sama.

JFK lennujaamas hiljuti toimunud terroritöö valguses küsiti esindaja Dennis Kucinichilt tema häält Patrioti seaduse vastu. Kucinich vastas Benjamin Franklini tsitaadiga, öeldes, et 'need, kes loobuksid oma olulistest vabadustest turvatunde saavutamiseks, ei vääri ühtegi'; ta ütles ka, et annab presidendina justiitsministeeriumile ülesandeks tühistada Patrioti seadus põhiseadusega vastuolus olevana. See seisukoht leiab toetust tema erakonnas; jaanuaris 2006 läbi viidud uuring näitas, et enamus (53%) demokraatidest on nõus, et Patrioti seadus läheb liiga kaugele ja kujutab endast ohtu kodanikuvabadustele, umbes 25% peab seda vajalikuks vahendiks, mis aitab valitsusel leida terroriste. Avalikkus tervikuna on selles küsimuses rohkem jagatud - 39% leiab, et see on vajalik tööriist, ja 38%, et see läheb liiga kaugele ja kujutab ohtu kodanikuvabadustele. Ükski teine ​​demokraatide kandidaat ei võtnud patriootide seaduse suhtes selget seisukohta.

Iraak

Demokraatliku ja demokraatliku kalduvusega registreeritud valijate seas nimetab paljusus (38%) Iraagi sõda kõige olulisemaks küsimuseks demokraatide kandidaatide kandidaatide vahel otsustamisel. Pole üllatav, et Iraak tuli arutelu alguses üles ja suur osa esimesest pooltunnist kulus sõja arutamisele.Joonis

Kandidaatide seas oli Iraagi sõja lõpetamise vajaduse osas üldine üksmeel - seisukoht, mis paneb nad sünkrooni partei nimekirjaga, kellest umbes kolmveerand väidab, et USA peaks oma väed viivitamatult koju tooma võimalik. Ainult 19% demokraatidest usub, et USA peaks Iraagis sõjavägesid hoidma, kuni olukord on stabiliseerunud. Demokraatide kandidaati võib üldvalimistel aga oodata vaidluslikum arutelu, kuna avalikkus tervikuna on sõja suhtes ambivalentsem; 41% toetab vägede hoidmist Iraagis, 53% pooldab väljaastumist niipea kui võimalik.


Sõja rahastamise arve sai Iraagi arutelul kesksele kohale - Clinton kaitses oma häält eelnõu vastu, öeldes, et president ei soovi Iraagis kurssi muuta ja oli aeg talle sõnum saata. 2007. aasta aprilli uuringus ütles 48% demokraatidest, et Washingtoni demokraatide juhid peaksid nõudma väljaastumise ajakava, samas kui 29% pooldas ajakava, kuid soovis, et demokraatide juhid töötaksid koos Bushiga.

Endine senat John Edwards kritiseeris Clintonit ja Obamat nende sõjahääletusel, kuna nad ei andnud oma arvamust enne hääletust teada ega esitanud teemat. Edwards iseloomustas ennast juhina, kuid pole selles küsimuses veel demokraate veennud. Vaid 12% demokraatidest arvab, et Edwards oleks 2007. aasta aprilli uuringu kohaselt demokraatide valdkonna tugevaim juht. 37-protsendine paljusus nimetab Clintonit kandidaadiks, kes nende arvates oleks presidendina kõige tugevam juht, 20% nimetab Obamat ja 19% endist asepresident Al Gore'i.


Obama astus Edwardsi kriitikale vastu öeldes, et 'ma olin algusest peale selle sõja vastu', samal ajal kui Edwards hääletas 2003. aastal, et anda Bushile volitus Iraaki tungida, '... seega olete selles küsimuses juhtimisest umbes neli ja pool aastat hiljaks jäänud'. Selles osas leiab Obama oma parteilt tugevat tuge; täielikult nimetab 70% demokraatidest Iraagis sõjalise jõu kasutamist valeks otsuseks, vaid 23% nimetab seda õigeks otsuseks. Laiema üldsuse seas nimetab kitsas paljusus (47%) seda valeks otsuseks, 45% aga õigeks otsuseks.

Iraaniga tegelemine

Joonis

Demokraadid võtsid Iraani küsimustele vastates palju vähem võitluslikku tooni kui nende vabariiklaste kandidaadid, kasutades kõige rohkem seda küsimust diplomaatia vajaduse arutamiseks kogu piirkonnas. Iraan on lõhestav parteiline küsimus, kusjuures 54% demokraatidest ütles, et olulisem on vältida sõjalist konflikti Iraaniga ja 33% on olulisem olla kindel riigiga. Vabariiklased väidavad vastupidist: 60% usub, et olulisem on olla kindel ja 28% - konfliktide vältimine. Riik tervikuna on selles küsimuses ühtlaselt jaotunud - igal positsioonil on 43%.

Clinton vastas hüpoteetilisele küsimusele, mida teha, kui diplomaatia Iraanis ebaõnnestub, rünnates praegust administratsiooni ja kirjeldades asepresident Dick Cheneyt kui 'vaevalt diplomaatilist'. Cheney on demokraatide seas ebapopulaarne tegelane, 77% demokraatidest on praeguse asepresidendi arvamuse valdavalt või väga ebasoodsalt. Clintoni vastus sarnanes Rudy Giuliani vastusega sotsiaalküsimustega seotud küsimusele eelmise arutelu ajal, kus ta vastas küsimusele, rünnates Clintoni, sama populaarseimat isikut GOP-i valijate seas.

Tervishoiu eest tasumine

Joonis

Kuna 13% demokraatidest loetles nende jaoks kõige olulisemaks teemaks tervishoiuteenuseid, pole üllatav, et teemat mitte ainult ei arutatud, vaid ka kõrgema astme kandidaatide vaidlusküsimus. Edwardsilt küsiti kuberner Bill Richardsoni ja Clintoni väidete kohta, et neil pole plaanide elluviimiseks vaja makse tõsta. Enne nende plaanide levialade üle arutamist tegi Edwards Obamale komplimendi, kuidas ta oma plaani eest maksab; ta ütles ka, et inimesed on 'haiged', kui kuulavad, kuidas poliitikud kirjeldavad, kuidas nad saaksid pakkuda universaalset abi, kuid pole kulude suhtes aus. Pewi küsitlus näitab, et demokraatide - nagu ka kogu avalikkuse - soov on garanteeritud katvuse eest uusi makse maksta. Enam kui kolmveerand (76%) demokraatidest ja kaks kolmandikku ameeriklastest (67%) pooldavad garanteeritud tervisekindlustust isegi siis, kui see tähendab maksude tõstmist.


Bushi maksukärbete kehtetuks tunnistamine

Joonis

Tervishoiu üle arutledes esitati kandidaatidele väljakutse, kuidas nad oma uute kulutamisettepanekute eest maksavad. Clinton kinnitas, et 'ma arvan, et pole ühtegi demokraati, kes ei laseks Bushi maksukärbetel jõukamatel ameeriklastel aeguda.' Ehkki maksud on olnud üldvalimistel demokraatide jaoks sageli keeruline teema, ei ole Bushi kärbete kehtetuks tunnistamine ebapopulaarne seisukoht demokraatide eelvalimistel. Vaid 12% demokraatidest leidis 2006. aasta novembri küsitluses, et kõik Bushi maksukärped tuleks muuta püsivaks. Paljud demokraadid (43%) nõustusid Clintoniga, et jõukate maksukärped tuleks tühistada ja 30% soovib, et kõik kärped tunnistataks kehtetuks. Vabariiklased pooldavad kõigi maksukärbete (56%) säilitamist, samal ajal kui ameeriklased tervikuna on rohkem lõhestunud, 30% soovib kõik kärped säilitada, 34% pooldab jõukate ameeriklaste kärbete kaotamist ja 22% riigihangete eemaldamist. kõik kärped.

Sisseränne

Joonis

Vaid 3% demokraatidest nimetab sisserännet kõige olulisemaks küsimuseks demokraatide kandidaatide kandidaatide vahel valimisel. Samal ajal ei nõustu täielikult 66% demokraatidest, kuidas Bush riigi sisserändepoliitikaga tegeleb. Richardson pani paika oma sisserändekava, märkides, et ta ei toeta Mehhiko piiril aia. Umbes 56% demokraatidest on Richardsoni vastu aia vastu, samas kui 38% toetab aia ehitamist. Laiem üldsus on selles küsimuses umbes ühtlaselt jaotunud - 46% pooldab aeda ja 48% on aia vastu.

Richardsoniga liitusid senat Joe Biden ja Obama, väljendades toetust dokumentideta sisserändajatele seadusliku tööstaatuse saamise võimaldamisele. Sel põhjusel on nad oma erakonnas kindlal pinnal. Demokraadid pooldavad ettepanekut, mis võimaldaks mitu aastat USA-s viibinud dokumentideta sisserändajatel omandada seadusliku tööstaatuse ja kodakondsuse võimaluse tulevikus enam kui kaks üks-ühele (66% -31%). Laiem avalikkus on mõnevõrra segamini, kui 59% pooldab sellist ettepanekut ja 37% vastuseisu.

Gaasi hinnad ja globaalne soojenemine

Joonis

Senaator Doddilt küsiti, kuidas ta saaks presidendina toime tulla tõusnud gaasihinnaga. Pewi uuringus mainiti seda 21. mai nädala kõige jälgituma uudisena. Dodd vastas, sidudes gaasihinnad energia ja globaalse soojenemise suuremate probleemidega. . Kliimasoojenemine võib olla kogu kampaania teema, 85% demokraatidest - 77% riigist - usub, et see on väga või mõnevõrra tõsine probleem.

Haridus

Ehkki 12% demokraatidest ja demokraatlikult kallutatud sõltumatutest nimetas haridust üheks küsimuseks, mis on nende esmasel hääletamisel kõige olulisem - see jääb ainult Iraagi, majanduse ja tervishoiu taha -, arutati seda teemat arutelu käigus alles väga hilja, kui värske abiturient küsis kandidaatidelt riigiteenistuse kohta. Richardson oli see kandidaat, kes ütles, et tema esimesed 100 ametipäeva on keskmes haridus.

Homoseksuaalsed õigused

Joonis

Kõik kandidaadid olid nõus, et homodel ja lesbidel peaks olema lubatud sõjaväes avalikult teenida, kusjuures Biden kuulutas, et kindral Peter Pace oli 'kindel vale', kuulutades, et 'ära küsi / ära ütle' jäetakse alles sõjapoliitika. Homode ja lesbide lubamine teenida on nii demokraatide (70% pooldajate) kui ka üldsuse (60%) seas laialt levinud seisukoht. Vabariiklaste seas jaguneb arvamus aga ühtlaselt, 46% pooldab ja 46% on homode ja lesbide õigust sõjaväes avalikult teenida.

Kui arutelu pöördus homode ja lesbide abiellumise lubamise poole, arutati vähem. Edwards sai abielu puudutavad küsimused ja kiitis New Hampshire hiljutist otsust lubada tsiviilühisusi, kuid ei kohustuks geiabielusid toetama. Keegi teistest kandidaatidest ei arutanud arutelu käigus abielu. Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et ainult umbes pooled demokraadid (49%) usuvad, et geide ja lesbide abielud peaksid olema seaduspärased, ja vaid veidi enam kui kolmandik (37%) kõigist ameeriklastest on sellega nõus.