Teadus

Kuidas teadlased üldsust kaasavad

Enamik teadlasi (87%) peab oluliseks osaleda avaliku poliitika aruteludes. Peaaegu pooled kasutavad sotsiaalmeediat teaduse arutamiseks või jälgimiseks ning ligi veerand ajaveebi teaduse ja uurimistöö kohta.

Kuidas teadlased tegelevad

Teadlased on laialdaselt seotud mitteekspertide kodanikega ja mõned seosed on loodud sotsiaalmeedia ja ajaveebide kaudu. Peaaegu kõik AAAS-id


Ameeriklased, poliitika ja teadus

Avalikkuse poliitilised vaated on tihedalt seotud suhtumisega kliima- ja energiaküsimustesse, kuid vähem olulised biomeditsiiniliste, toiduohutuse ja kosmoseprobleemide osas.