• Põhiline
  • Uudised
  • Juudi põhiteave: enamiku Ameerika juutide jaoks on esivanemad ja kultuur tähtsamad kui religioon

Juudi põhiteave: enamiku Ameerika juutide jaoks on esivanemad ja kultuur tähtsamad kui religioon

Mida tähendab juudiks olemine? Juutide jaoks on vähe fundamentaalsemaid ja keerulisemaid küsimusi - tõepoolest, oma koha väljaselgitamine judaismi üle 3000 aasta pikkuse traditsiooni, 620 käsu (lisaks raamatukogu väärt kommentaaride), ülemaailmse diasporaa ja mitmete usuliste liikumiste jaoks on ise paljude juutide enese võti -identiteet.


Juudid kipuvad olema vähem religioossed kui USA avalikkus tervikuna, vähem on öelnud, et nad käivad jumalateenistustel nädalas, usuvad Jumalat täiesti kindlalt või et usk on nende elus väga oluline. Pewi uurimiskeskuse uues Ameerika juutide uuringus leiti, et üldiselt väidab umbes kuus kümnest (62%), et juudiks olemine on peamiselt esivanemate ja / või kultuuri küsimus, samas kui vaid 15% väidab, et see on peamiselt religiooni küsimus. (Ülejäänud viitasid usu, esivanemate ja / või kultuuri kombinatsioonile.)

Need vaated erinesid religioossete liikumiste või nende puudumise järgi märkimisväärselt: kui täielikult kaks kolmandikku reformjuudidest (ja 80% juudidest, kes ei tuvastanud end ühegi liikumisega) väidavad, et juudiks olemine on peamiselt esivanemate ja / või kultuuri küsimus, 15% õigeusu juutidest teeb seda. Ligi pooled (46%) õigeusu juutidest väidavad, et juudiks olemine on peamiselt usu küsimus, samas kui enam kui kolmandik (38%) tsiteerib usku koos esivanemate ja / või kultuuriga. (Üldiselt on õigeusu juudid traditsiooniliste juudi seaduste järgimisel kõige rangemad ja reformjuudid kõige vähem ranged, nende vahel on konservatiivsed juudid.)


Kui me küsisime juutidelt, mis on ja mis pole nende endi juuditunde jaoks hädavajalik, siis 73% väidab, et holokausti meenutamine on hädavajalik (sealhulgas 76% juutidest juutidest ja 60% usututest juutidest). Peaaegu sama palju juute, 69%, ütleb, et eetilise ja moraalse elu juhtimine on hädavajalik, ja 56% nimetab sotsiaalse õigluse ja võrdsuse nimel tegutsemist; ainult 19% ütleb, et juutide seaduste järgimine on hädavajalik.

Kui juutide tulemuste paremusjärjestus usutunnistuse järgi jälgib enamasti seda, kus pole usku, on üks selge erand: Iisraelist hoolimist tsiteerib usutunnistuse järgi 49% juutidest, kuid usututest juutidest vaid 23%.

WhoIsJewish_1Üldiselt väljendavad juudid üsna laialdasi vaateid sellele, mis on ja mis ei ühildu juudiks olemisega - enamus kõigis vanuserühmades ja hariduslikes alarühmades ning kõigis suuremates usulistes rühmitustes ütlevad, et inimesed võivad juudiks jääda, kui nad töötavad hingamispäeval, on Iisraeli suhtes kriitilised ja isegi kui nad ei usu jumalat.

Ainus selge ei-ei, on siiski uskuda, et Jeesus oli Messias, mis enamiku alamrühmade selge enamuse sõnul on kokkusobimatu juudiks olemisega; isegi nii ütleb umbes kolmandik (34%) juutidest, et inimene võib olla juut, isegi kui ta usub, et Jeesus oli Messias. (Meie uurijate hulka ei kuulunud nn messiuse juute peamise küsitlusgrupi koosseisus; neid peeti juudi päritolu või juutide sugulastega inimesteks.)