Iraak ja Vietnam: oluline erinevus arvamuses

autorid Jodie T. Allen, Nilanthi Samaranayake ja James Albrittain, noorem.


Ehkki Iraagi sõja õigsuse ja edusammude osas on avalik arvamus läinud mööda teed, mis pole erinev Vietnami sõja ajal välja toodud, paistab silma üks oluline erinevus: avalikkuse suhtumine sõjaväkke.

JoonisNagu USA juhitud Iraagi sissetungi puhul, suhtusid vähesed avalikkuse seas USA sekkumises Vietnamisse esialgu hämaralt. 1966. aasta märtsis ütlesid vaid umbes üks neljas ameeriklane (26%) Gallupi küsitlusest, et nende arvates oli USA vägede Vietnami saatmine viga. Kuid kui see osalus süvenes ja pikenes, kasvas seda seisukohta omav arv enam-vähem pidevalt, tõustes 1968. aasta augustis üle poole ja 1973. aasta jaanuari alguseks 60% -ni.

Sel ajajärgul kaasnes USA usalduse järsk langus USA sõjaväejuhtimise vastu Ameerika kasvava pettumuse tõttu Kagu-Aasia sõjaga. 1966. aasta veebruaris leiti Harrise küsitlusest, et enam kui kuus kümnest (62%) väljendasid suurt usaldust sõjaväe juhtimise vastu. 1973. aasta märtsiks näitas NORCi küsitlus, et see arv on langenud 32% -ni.

Nelja aasta jooksul pärast Iraagi sõja algust on avalikkuse hoiak sõja enda suhtes järginud sarnast langustrendi. Mitte nii USA sõjaväe arvamused.


JoonisVarsti pärast sõja algust 2003. aasta märtsis leiti Pewi uuringus vaid umbes iga viies ameeriklane (22%), kes nimetas sekkumist valeks otsuseks. 2005. aasta detsembriks oli see arv tõusnud peaaegu ühele kahele (48%) ning jõudis Pewi 2007. aasta veebruari küsitluses pärast mõningaid tõuse ja langusi sündmuste arenedes 54% -ni. (Lugege Iraagi sõja eri aspektidesse suhtumise suundumuste analüüsi.)Samal ajal on aga positiivne suhtumine sõjaväkke, vähemalt tervikuna, vaevalt vähenenud.1Vietnamile järgnenud aastakümnetel oli väga positiivne suhtumine sõjaväkke haruldus. Pew / Times Mirrori uuringud leidsid, et sõjaväe suhtes oli 'väga soodne' hoiak 1980. aastate lõpus 20% naabruses, hüppas lühikese ja eduka Pärsia lahe sõja tagajärjel lühidalt 60% -ni ja taandus seejärel 20% -ni. -30% vahemikus kuni rünnakuteni Pentagoni ja Maailma Kaubanduskeskuste vastu 2001. aasta septembris. 2001. aasta juulis, enne 9.-11. Terrorirünnakut, leiti Pewi uuringus, et 29% ameeriklastest avaldasid USA sõjaväele väga soodsat vaadet, ehkki täiendav 52% ütles, et neil on enamasti soodne seisukoht.


Rünnakute tagajärjel tõusis heakskiit nagu 1991. aastal. 2002. aasta mais avaldati Newsweeki küsitluses positiivne suhtumine sõjaväkke peaaegu universaalselt: kuus kümnest elanikkonnast (59%) väljendas USA sõjaväe suhtes väga soodsat seisukohta ja veel 34% ütles, et neil on enamasti soodne vaade. Kolm aastat hiljem, 2005. aasta märtsis, leiti Pewi uuringus, et nende heakskiitude kõrge tase vähenes: täielikult 87% ütlesid, et suhtuvad sõjaväkke soodsalt, sealhulgas pooled (49%), kes ütlesid, et neil on väga soodne seisukoht. Pewi viimane arvamus selle arvamuse kohta 2007. aasta jaanuaris leidis, et need arvud on praktiliselt muutumatud: 84% avaldas sõjaväele soodsat seisukohta, sealhulgas 47% väga soodsat seisukohta.


Märkused

1Pange tähele, et Vietnami perioodil esitatud küsimused viitasid konkreetselt sõjaväe juhtidele, samas kui Pew Iraagi-aegsed uuringud viitavad sõjaväele üldiselt. Kuid arvamusküsitluste korporatsiooni 1971. aasta uuring leidis samasuguse soodsuse taseme, kui avalikkuse käest küsiti suhtumist „meie relvajõududesse üldiselt”.