Hispaanlased

Kakskeelsus

Selles uuringu ülevaates uuritakse, millistes keeltes räägivad latiinod Ameerika Ühendriikides. Lähemalt vaadatakse neid latiinosid, kes räägivad nii inglise kui ka hispaania keelt.

Põlvkondade erinevused

Selles uuringu ülevaates uuritakse esimese, teise ja kolmanda põlvkonna või kõrgemate latiinode demograafiliste näitajate, hoiakute ja kogemuste erinevusi. Samuti vaadeldakse 'poolteist põlvkonda' - neid latiinosid, kes saabusid Ameerika Ühendriikidesse enne 10. eluaastat.

X. konsulaarregistreerimine

Mitmed riigid väljastavad diplomaatiliste esinduste kaudu välismaal elavatele kodanikele mingis vormis isikut tõendava dokumendi. 6. märtsil 2002 Mehhikos