Globaalne

Mida maailm arvab 2002. aastal

Ülevaade Ülemaailmne süngus ja kasvav antiamerikanism Vaatamata avalikkuse kaastunde algsele valamisele Ameerika vastu pärast 11. septembri 2001. aasta terroristi

Vaated muutuvale maailmale 2003

Iraagi sõja kiirus ja valitsev veendumus, et iraaklastel on seetõttu parem olukord, on Ameerika mainet tagasihoidlikult parandanud. Kuid enamikus riikides on USA arvamused märkimisväärselt madalamad kui aasta tagasi.


Aasta pärast Iraagi sõda

Aasta pärast Iraagi sõda on rahulolematus Ameerika ja selle poliitikate vastu pigem intensiivistunud kui vähenenud. Ameerika Ühendriikide arvamus Prantsusmaal ja Saksamaal on praegu vähemalt sama negatiivne kui sõja järeldusel ning Briti seisukohad on otsustavalt kriitilisemad. Arusaam Ameerika ühepoolsusest on Euroopa ja moslemi riikides endiselt laialt levinud ning Iraagi sõda on õõnestanud Ameerika usaldusväärsust välismaal. Ameerika Ühendriikide juhitava terrorismivastase sõja motiivides on kahtlusi ja üha suurem osa eurooplastest soovib, et välispoliitika ja julgeolekukorraldus oleksid Ameerika Ühendriikidest sõltumatud. Kogu Euroopas on märkimisväärne toetus sellele, et Euroopa Liit saaks sama võimsaks kui Ameerika Ühendriigid.