Isegi valgekraekuriteos seisavad naiskelmid klaaslaega

Naiste valgekraede kelmid seisavad sama klaaslagede ees kui nende seaduskuulekad eakaaslased korporatiivses maailmas: tavaliselt on nad kuritegelikes vandenõudes, kus nad on kihlatud, meestega võrreldes halvemad positsioonid, juhivad harva pettuserõngaid ja teenivad nende jaoks oluliselt vähem raha räpased teod kui nende meessoost kaaslased.


Pole ime, et nii vähesed naised segunevad ettevõtte pettustega.

„Paralleelne sooline tööturu segmenteerimine… sooline segregatsioon ettevõtete kuritegevuses on levinud, mis viitab ainult peentele nihetele soolises sotsialiseerumises ja naiste võimalustes oluliste valgekraede kuritegude tekkimiseks.


Steffensmeier ja tema meeskond uurisid naiste osalemist hiljutistes ettevõtte pettustes, kasutades ainulaadset andmebaasi, mille föderaalvalitsus lõi 2001. aastal mitme miljardi dollarise Enroni skandaali tagajärjel.

Andmekogum sisaldab 83 pettust, milles osales 436 süüdistatavat ja mille algatas aastatel 2002–2009 föderaalne korporatiivpettuste töörühm. Üksikute juhtumite registrid sisaldasid kohtualuste nimesid, ettevõtte omadusi, väidetavat skeemi ja süüdistusi.

Kokku leidsid nad, et seoses nende ettevõtte pettustega esitati süüdistus ainult 37 naisele ehk umbes 9% kõigist õigusrikkujaist.Vandenõus osalenud naised hõivasid ka ettevõtte redeli madalamad astmed - sageli raamatupidamis- või finantspositsioonil - ning mängisid vandenõus samamoodi teisejärgulisi rolle.


'Enamikul meessoost õigusrikkujatel oli kõrgeim juht või kõrgem ametikoht, samas kui palju väiksem osa naissoost vandenõulastest olid kõrged ametnikud - ainult 8 protsenti naistest oli tippjuhtkonnas ja 30 protsenti kõrgemal ametikohal uurimisrühm leidis.

Sarnaselt tunnistasid teadlased vandenõu juhtivaks juhiks ainult kolm naispetturit, kuid 156 meest. Ainult üks naissoost roolijuht - Network Technologies Groupi endine tegevjuht Michele Tobin - ei olnud abielus teise rallijuhiga.


Ja rääkige palgalõhest: rohkem kui pooled naistest (56%) ei saanud pettusest isiklikult kasu, leidsid teadlased. Selle asemel tegid mõned naised oma musta tööd, et aidata ettevõtet lähenevast pankrotist päästa või muuta oma firma aktsionäridele, investoritele või reguleerivatele asutustele paremaks, kui see muidu oli. Teised ütlesid, et nad panid teadlikult toime ebaseaduslikke tegusid lihtsalt seetõttu, et ülemus käskis neil seda teha.

Seevastu 'enamik meessoost õigusrikkujaid teenis isiklikult pool miljonit dollarit või rohkem', kirjutas Steffensmeier.

Need järeldused peegeldavad teadlaste väitel soolist segregatsiooni ja naiste marginaliseerumist kogu tööturul. 'Selle tulemusena on naised kas kas täielikult kasumlike kuritegelike vandenõude alt välja jäetud või neid kasutatakse sootüübiliselt', kirjutasid nad.