Kodusõda: mis on nimes?

autor Scott Keeter


Eelmisel nädalal puhkes avalikkuses peamiselt ainult siseringiteemaline arutelu selle üle, kas Iraagis on kodusõda, kui kaks peamist uudisteorganisatsiooni teatasid, et viitavad edaspidi konfliktile kodusõjaks. Pewi uurimiskeskuse septembris korraldatud küsitluse kohaselt oli suur osa avalikkusest juba selle järelduseni jõudnud. 50–37% marginaaliga ütlesid rohkem ameeriklased, et praegune vägivald Iraagis on enamasti kodusõda, kui öeldi, et see on peamiselt USA ja tema liitlaste vastu suunatud mäss.

JoonisIkka - vähemalt nagu registreeriti selle aasta varasügisel - uskumine, et konflikt on kodusõda, ei too automaatselt vastuseisu Ameerika rollile Iraagis. Küsitluse analüüsist järeldub, et nii need, kes usuvad, et kodusõda on pooleli, kui ka need, kes usuvad, et konflikt on enamasti mässuline, jagunevad küsimuses, kas USA peaks oma vägesid Iraagis hoidma, ühtlaselt. (Neist, kes näevad kodusõda, valib Iraagis vägede hoidmise 47%, nende hulgas, kes näevad peamiselt mässu, 50%.)


Samamoodi ei ole veendumus, et kodusõda on käimas, arvamusega, et tuleks kehtestada vägede väljaviimise ajakava (umbes pooled igast rühmast pooldavad ajakava). Samuti ei nähta kahe rühma vahel olulisi erinevusi kohtuotsustes selle kohta, kui hästi USA sõjaline jõud Iraagis kulgeb (50% neist, kes peavad seda kodusõjaks, väidavad, et see ei lähe hästi, võrreldes 44% -ga neist, kes peavad seda peamiselt mässulistest) või sellest, kas see on aidanud või kahjustanud terrorismivastast sõda (40% endisest rühmitusest valis „aidanud“ vs 46% teise rühma).

Nende kahe rühma vahel ilmnevad mõned olulised erinevused. Need, kes usuvad, et konflikt on kodusõda, ütlevad näiteks 10 protsendipunkti võrra tõenäolisemalt, et USA tegi sõjalise jõu kasutamisel vale otsuse (48%, võrreldes 38% -ga nende seas, kes arvavad, et konflikt on kodusõda). sõda on mäss). Ja need, kes arvavad, et konflikt on mäss, on mõnevõrra optimistlikumad selle üle, et USA saavutab Iraagis lõpuks oma eesmärgid (seda ütleb 64%) kui need, kes arvavad, et kodusõda on käimas (54%). Sellegipoolest väljendab enamus mõlema rühma tulemusi vähemalt optimistlikult.

JoonisJa kuigi vabariiklastel ja demokraatidel on sõja paljude aspektide osas väga erinevad arvamused, on nad selles küsimuses, kuidas konflikti kõige paremini kirjeldada, suhteliselt vähe. Veidi üle poole demokraatidest (51%) ütleb, et see on peamiselt kodusõda, samas kui 47% vabariiklastest on sellega nõus; 53% sõltumatutest kirjeldab seda kodusõjana.Siit võib järeldada, et vähemalt enne suurt arutelu selle üle, kuidas seda nimetada, kasvas midagi muud kui arusaamad Iraagi konflikti olemusest, ajendasid avalikku arvamust sõtta astumise otsuse ja selle kohta, mida nüüd teha.