• Põhiline
  • Uudised
  • Tasakaalustusseadus: riiklik julgeolek ja kodanikuvabadused ajavahemikul 11. septembril 11

Tasakaalustusseadus: riiklik julgeolek ja kodanikuvabadused ajavahemikul 11. septembril 11

Paljastused selle kohta, et Obama administratsioon kogus salaja telefoniraamatuid ja pääses ligi miljonite ameeriklaste Interneti-tegevusele, on tekitanud uusi küsimusi avalikkuse valmisoleku üle ohverdada kodanikuvabadusi riikliku julgeoleku huvides. Alates 11. septembrist on ameeriklased üldiselt väärtustanud kaitset terrorismi eest kodanikuvabaduste üle, kuid nad on samuti väljendanud muret valitsuse ületamise ja oma isikliku privaatsuse riive pärast.


Esiteks turvalisus. Varsti pärast 11. septembrit on Pew Research küsinud, kas inimeste suurem mure on selles, et terrorismivastane poliitika läheb kodanikuvabaduste piiramisel liiga kaugele või ei lähe nad piisavalt riiki piisavalt kaitsma. Arvamuste tasakaal on pidevalt kaitset soosinud. Viimati, 2010. aastal, ütles 47%, et tunneb rohkem muret selle pärast, et valitsuse poliitika 'pole riigi piisavaks kaitsmiseks piisavalt kaugele jõudnud', samas kui 32% ütles, et nad on rohkem mures selle pärast, et 'nad on keskmise inimese kodanikuõiguste piiramisel läinud liiga kaugele vabadused ”.

FT_Civil_LibertiesKuid vähem on näha vajadust ohverdada kodanikuvabadused. Veel vähem ameeriklasi arvab, et terrorismi vastu võitlemiseks on vaja ohverdada kodanikuvabadused, kui seda tehti vahetult pärast 11. septembri rünnakuid. 2011. aastal, vahetult enne 11. septembri 10. aastapäeva, korraldatud küsitluses ütles 40%, et 'terrorismi ohjeldamiseks selles riigis on tavainimesel vaja loobuda mõnest kodanikuvabadusest', samas kui 54% ütles ei oleks. Kümme aastat varem, pärast 11. septembrit ja enne Patrioti seaduse vastuvõtmist, oli arvamus peaaegu vastupidine (55% vajalik, 35% mitte vajalik).


FT_Curb_TerrorismJälgi terroriste - mitte mind. Avalikkusele pole kunagi meeldinud mõte, et valitsus jälgiks nende isiklikke telefonikõnesid või e-kirju. 11. septembri aastapäeva uuringus pooldas vaid 29% terrorismi ohjeldamiseks 'USA valitsust, kes jälgib isiklikke telefonikõnesid ja e-kirju'. See pälvis vähem toetust kui teised terrorismivastased taktikad, mida küsitluses küsiti.

Bushi koduseire programm. 2005. aasta lõpus äratasid uudised, et president George W. Bush volitas Rahvusliku Julgeolekuagentuuri jälgima telefonikõnesid ja e-kirju ilma kohtu loata - eriti demokraatide seas - kodanikuvabadusi. Alates 2006. aasta algusest kuni 2009. aasta alguseni oli üldsuse toetus programmile vahemikus 48% kuni 54%. Küsimus, kas üldjuhul on õige või vale, et „valitsus jälgib terrorismi sidemetes kahtlustatavate ameeriklaste telefoni- ja e-posti suhtlust ilma eelnevalt kohtult luba küsimata”. Selle programmi seisukohtades oli pidevalt suuri parteilisi erinevusi: 2008. aasta veebruaris soosis telefoni ja e-posti jälgimist peaaegu kaks korda rohkem vabariiklasi (74%) kui demokraate (39%).

Privaatsusprobleemid: see pole ainult valitsus

FT_privaatsus_muredSee, mida valitsussektori eraõigusliku järelevalve üle peetavas arutelus sageli tähelepanuta jätab, on üldsuse laialt levinud mure ettevõtete kogutava isikuandmete hulga pärast. Meie 2012. aasta poliitiliste väärtuste uuringus ütles 64%, et tunneb muret, et „valitsus kogub minusuguste kohta liiga palju teavet”. Kuid 74% väljendas seda muret äriettevõtete pärast.Mure, et äriettevõtted koguvad liiga palju isiklikke andmeid, ületab erakondade piire. Lisaks on vabariiklased muutunud valitsuse võimalike eraelu puutumatuse rikkumiste pärast palju murelikumaks kui Bushi presidendiajal (72% 2012. aastal, 39% 2007. aastal).