5 fakti USA ülemkohtu avaliku palvega seotud juhtumi kohta

Täna kaalub USA ülemkohus esimest korda 30 aasta jooksul põhiseaduslikku väljakutset seadusandliku palve praktikale. Täpsemalt juhul,Kreeka linn v. Galloway, kaalub kohus, kas kohaliku linna juhatuse tava alustada igakuiseid koosolekuid palvega rikub põhiseadust.


2008. aastal kaebasid kaks NY-s asuvat Kreeka elanikku linna kohtusse, kaebades, et linna juhatuse koosolekute alustamine palvega rikkus esimese muudatusettepaneku usu kehtestamise keeldu (asutamisklausel), kuna see edendas kristlust ja välistas definitsiooni järgi osalevad koosolekud, kes polnud kristlased. 2012. aastal nõustus USA teine ​​ringkonnakohus selle väitega, otsustades, et see tava rikub asutamisklauslit.

Siin on viis fakti juhtumi kohta.


11.Riigikohus on seadusandliku palve praktikat varemgi toetanud.30 aastat tagasi tegi kõrge kohus otsuseMarsh v. Kodadet Nebraska seadusandja praktika alustada istungjärke palvega ei rikkunud põhiseadust. Täpsemalt tõi kõrgem kohus välja, et kuna seadusandlikul palvusel on Ameerika Ühendriikides pikk ja pidev ajalugu, ei tohiks seda pidada ohuks asutamisklauslile, välja arvatud juhul, kui see propageerib või halvustab konkreetset usutraditsiooni või usugruppi.

22.Olukord praegusel juhul võib olla teistsugune kuiMarshsest sellega kaasneb sundimise võimalus.1983. aastaMarshkaasnes palve Nebraska seadusandlikus koosseisus, kus avalikkuse liikmed ja seadusandjad said kutsumise ajal vabalt tulla ja minna. Tänane juhtum hõlmab palvetamist kohaliku omavalitsuse asukohas, mis on antud linna täidesaatvale, seadusandlikule ja haldusasutusele. Igaüks, kellel on linnaga äri, peab tulema juhatuse igakuisele koosolekule ja olema seetõttu palve juures.

33.Obama administratsioon on tungivalt kutsunud kohut üles pidama linna koosolekutel palvet.Taskukohase hoolduse seaduse rasestumisvastase mandaadi ja muude probleemide tulemusena on sotsiaalkonservatiivid jt süüdistanud Valget Maja ususõbralikkuse puudumises. Kuid selle aasta alguses esitas administratsioon amicuse ehk „kohtu sõbra“ lühikokkuvõtte, väites, et kohus peaks uuesti kinnitamaMarshja Kreeka linnavalitsuse palvega avamise tava jääb hästiMarshotsusega ja on seega põhiseadusega kooskõlas.4Neli.Seadusandlik palve on olnud olemas juba enne Ameerika vabariigi asutamist.Esimene mandrijooksu kongress 1774. aastal määras kaplani seda juhtima palves. Esimene USA kongress, mis koostas esimese muudatusettepaneku usuklauslid, palkas kaplanid palvetama enne iga senati ja esindajatekoja istungjärgu avamist - see kehtib tänapäevalgi. Riikliku seadusandlike seaduste konverentsi andmetel on 48 riiki regulaarselt palvetamas vähemalt ühes seadusandlikus kambris.


55.Riigikohtu lõplik otsus aastalGallowaytõenäoliselt sõltub sellest, kuidas ta tõlgendab oma varasemat otsust aastalMarsh.Kohus sai tõlgendadaMarshväga laias laastus, muutes põhiseaduspäraseks peaaegu kõik seadusandlikud palved, välja arvatud äärmuslikel juhtudel, näiteks palve, mis konkreetselt teist religioosset rühma halvustab. Või võiks kohus lugedaMarshpalju kitsamalt, mitte ainult Kreeka N. Y. palvepoliitika maha löömine, vaid seadusandlik palve lubamine üldiselt on lubatud ainult siis, kui see ei ole sektantlik ja kui see toimub aegadel, mil kohalviibimine pole kohustuslik.

Loe Riigikohtu juhtumi üksikasjalikumat analüüsi siit.