12 digitaalsete uudiste kujundamise suundumust

Internet ja digitaalseadmed muudavad meie uudiste tarbimisharjumusi. Siin on 12 suundumust kiiresti muutuva digitaalse uudiste maastiku vaatevinklist seadmiseks:


1. Veel ameeriklasi saab uudiseid veebis ...50% avalikkusest nimetab riiklike ja rahvusvaheliste uudiste peamiseks allikaks internetti, mis on endiselt televisiooni all, kuid kaugelt üle ajalehtede ja raadio. (Aruanne)

2.… eriti nooremad ameeriklased:71% neist 18–29-aastastest nimetab peamise uudiste allikana internetti, mis on suurem kui televisioon (55%). Nende seas, kes on 30–49-aastased, väidab 63%, et Internet on see koht, kus nad saavad suurema osa oma uudistest hankida, vastates protsendile, kelle sõnul on televisioon esmakordselt nende peamine uudiste allikas. Vanemad ameeriklased on internetti peamise uudiste allikana kasutanud aeglasemalt. (Aruanne)

3. Sotsiaalmeedia on kasvanud uudiste allikana:19% ameeriklastest nägi uudiseid sotsiaalvõrgustikus 'eile' 2012. aastal, mis on üle kahe korra suurem kui 2010. aastal 9% teinud inimesed. 30-aastased (30%) on peaaegu sama tõenäolised kui 18–24-aastased (34%) öelda, et nad nägid eile Facebookis või mõnel muul suhtlusportaalil uudiseid või uudiste pealkirju. (Aruanne)

FT_13.10.16_GettingNews2


4. Rohkem Ameerika täiskasvanuid tarbib uudiseid mobiilis:64% tahvelarvutite omanikest ja 62% nutitelefonide omanikest ütlesid, et said 2012. aastal oma seadmetesse uudiseid. 73% tahvelarvutite omanikest luges vähemalt mõnikord põhjalikke artikleid, sealhulgas 19%, kes seda iga päev lugesid. 61% nutitelefoni uudiste tarbijatest loeb vähemalt mõnikord pikemaid lugusid, 11% regulaarselt. (Aruanne)
5. Enamik mobiilsete uudiste kasutajaid saavad suurema osa oma uudistest brauseri kaudu:2012. aastal saab 60% tahvelarvutiuudiste kasutajatest ja 61% nutitelefoniuudiste kasutajatest uudiseid peamiselt oma seadme brauserist. Alla poole vähem, 23% tahvelarvutiuudiste kasutajatest ja 28% nutitelefoniuudiste kasutajatest kasutavad peamiselt rakendusi. Ja vastavalt 16% ja 11% väidavad, et kasutavad rakendusi ja brauserit võrdselt. (Aruanne)

6. Tahvelarvutite kasutajad on rohkem seotud:2012. aastal ütles 31% tahvelarvutiuudiste kasutajatest, et veetsid pärast seadme hankimist rohkem aega uudistega. Veel 43% ütles, et seade lisab tarbitavate uudiste hulka. (Aruanne) Ja 73% tahvelarvuti kasutajatest ütles, et nad lugesid oma tahvelarvutis põhjalikke artikleid. (Aruanne)


7. Veebiuudiste tarbijad näevad rohkem ajakirjanduse kallutatust, vähem terviklikkust:65% neist, kes peavad internetti peamiseks uudiste allikaks, väidavad, et uudiste organisatsioonid on poliitiliselt kallutatud, samas kui 73% väidavad, et uudiste organisatsioonid kulutavad liiga palju aega ebaolulistele lugudele ja 81% väidavad, et uudistorganisatsioone mõjutavad sageli võimsad inimesed. (Aruanne)

8. Rohkem ameeriklasi pöördub kampaaniauudiste saamiseks Interneti poole:2012. aasta presidendivalimistel kasutas 47% ameeriklastest internetti peamise kampaaniauudiste allikana, ületades ajalehti (27%), raadiot (20%) ja ajakirju (3%), kuid jäi siiski televisiooni taha (67%). (Aruanne)


9. Rohkem uudiste tarbijaid korraldavad otseülekanded kahe ekraaniga: 27% ameeriklastest, kes vaatasid 2012. aasta novembri valimisõhtut, naaseb sündmuse kahes ekraanis, kasutades otseülekande jälgimiseks korraga Internetti ja televiisorit. (Aruanne)

FT_13.10.16_GettingNews3

10. Hädaolukorra ajal muutus Twitter info päästerõngaks:Orkaani Sandy kohta peetud Twitteri diskursusest oli 34% uudised ja teave, sealhulgas uudisteagentuurid, kes pakkusid sisu, valitsuse allikad pakkusid teavet ja inimesed jagasid oma pealtnägijate kontosid ning edastasid teavet teistele. (Aruanne)

FT_13.10.16_GettingNews1

11. Noored saavad vähem uudiseid, välja arvatud mobiil:Ehkki nad on üldiselt palju kergemad uudiste tarbijad ja on suures osas trükitoodete tootest loobunud, saavad noored 2012. aasta andmetel mobiilseadmetes uudiseid samal määral kui vanemad kasutajad. Tahvelarvutites on päevane uudiste tarbimise määr kõigis neljas uuritud vanuserühmas sarnane. Nutitelefonis saavad alla 50-aastased omanikud uudiseid kiiremini kui üle 50-aastased. (Aruanne)

12. Uudis “karjatamine” on muutunud populaarsemaks nooremate täiskasvanute ja veebilugejate seas:2012. aastal ütles 57% ameeriklastest, et nad saavad uudiseid siis, kui nad tahavad, samas kui 37% ameeriklastest saab uudiseid tavalisel ajal. Nooremad uudistetarbijad ja need, kes saavad uudiseid veebis või suhtlusvõrgustikes, ütlevad tõenäolisemalt, et kontrollivad neid aeg-ajalt. (Aruanne)