Lemmik Postitused

Peamised järeldused

Otsingumootorite kasutamine aja jooksul 2012. aasta veebruari Pew Interneti-uuring näitas, et 91% täiskasvanud veebipõhistest täiskasvanutest kasutab veebist teabe otsimiseks otsingumootoreid, alates

Metoodika

Uuringumeetodid Selles aruandes kasutatud uuringu kuupäev põhineb 29. veebruarist kuni 8. maini 2016 läbi viidud telefoniintervjuudel 3769 riikliku valimi hulgas.